Selecteer een pagina

Kunstenaars

De collectie van Verborgen Kunst bestaat uit kunstwerken die ons in bruikleen zijn gegeven of zijn geschonken.

Alle vormen van beeldende kunst kunnen in onze collectie worden opgenomen. Kunst van landelijke, regionale en plaatselijke (semi) overheden, van instanties als banken en ziekenhuizen en het bedrijfsleven. Uit particuliere collecties en schenkingen van individuele kunstenaars: u vindt het allemaal in onze collectie.

Hiernaast een greep uit enkele namen in onze collectie.