Na de middelbare school heb ik in 1955 als een van de eerste studenten de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven gevolgd. Na 3 jaar ben ik in het onderwijs terechtgekomen als initiator van en als leraar in het toen nieuwe vak handvaardigheid.

Tijdens mijn 36-jarige leraarschap – ook aan de academie in Mol (Belgie) – heb ik mij intensief bezig gehouden met onderwijs(vernieuwing), met name het doe- en ervaringsonderwijs. Er bleef weinig tijd en energie over voor vormgeving, mijn productie stond nagenoeg stil, de ontwikkeling niet. Mijn echte behoefte en belangstelling werd stilaan duidelijk. De interesse voor industriële vormgeving maakte plaats voor belangstelling in op zichzelf staande vormgeving, ontwerpen van ruimtelijke constructies en reliëfs en na mijn 45e ben ik ook weer gaan schilderen.

Mijn werken moeten tekens van leven zijn, tekens van intens leven en beleven.

Natuur en leefomgeving zijn referentiekader en inspiratiebron. Ik blijf geboeid door vormen die de ruimte lijfelijk laten ervaren. Boeiend vind ik symmetrie of schijnsymmetrie (zoals ook bij mens, dier en plant), de mogelijke relatie tussen meerdere objecten onderling en de relatie tussen object en omgeving.

Beeldend bezig zijn, dus niet verbeeldend. Daar geloof ik in zoals ik ook geloof in absolute muziek.

Ik gebruik dus geen titels, de werken zijn alleen genummerd en per categorie voorzien van een voorvoegsel zoals S (schilderij) met nummer. De telling begint bij nummer 100, eerder werk is verloren gegaan. Een summiere aanduiding van kleur of materiaal en formaat is bedoeld als een soort werktitel voor mezelf.

De schilderijen zijn gemaakt op panelen (multiplex/spaanplaat). De proportie van het geheel bepaalt de uitsnede, de uitsnede uit een nieuwe werkelijkheid die al schilderend ontstaat. In het begin zie ik een globale vorm die ik fixeer in licht materiewerk (textiel). Het schilderen zelf maakt hierna het “schilderij”.

Adriaan Rijkenstraat 8
5671 DN Nuenen
tel. 040-2837860
www.toonblankers.nl
info@toonblankers.nl

Een impressie van het werk van Toon Blankers